mood


Terdapat ralat dalam alat ini

Khamis, 1 Disember 2011

Nilai-nilai murni


1.             Adil
2.             Amanah
3.             Baik Hati
4.            Bantu-membantu
5.            Belas Kasihan
6.            Berani bertanggungjawab
7.            Berani kerana benar
8.            Berani mempertahankan diri
9.            Berani tidak membuta tuli
10.          Beratur / berbaris
11.            Berbincang dahulu
12.           Bercakap benar
13.           Berfikiran terbuka
14.          Berdikari
15.           Berhati-hati
16.          Beringat -ingat
17.           Bermaafan
18.           Bermuafakat
19.          Bersabar
20.          Bertanggungjawab
21.           Bertanya jika tidak tahu
22.          Berterima kasih
23.          Bertindak pantas
24.          Berusaha
25.          Bertimbang rasa
26.          Cekal
27.          Cinta akan keamanan
28.          Cinta akan negara
29.          Dedikasi
30.          Empati
31.           Gigih
32.          Gotong-royong
33.          Hemah tinggi
34.          Hormat kepada adat resam
35.          Hormat kepada agama
36.          Hormat kepada ibu bapa
37.          Hormat kepada guru
38.          Hormat kepada jiran
39.          Hormat kepada kepercayaan
40.         Hormat kepada ketua
41.          Hormat kepada orang tua
42.          Hormat kepada rakan
43.          Hormat kepada pemimpin
44.         Hormat -menghormati
45.         Ikhlas
46.         Jaya diri
47.         Kasih sayang
48.         Keadilan
49.         Kebebasan
50.         keberanian
51.           Kebersihan  mental
52.          Kebersihan fizikal
53.          Kebersihan persekitaran
54.         Kejujuran
55.          Kerjasama
56.         Kerajinan
57.          Kesederhanaan
58.          Kesopanan
59.         Kesyukuran
60.         Kunjung - mengunjung
61.          Memberi salam
62.          Membuat persiapan awal
63.          Membuat pertimbangan
64.         Membuat rujukan
65.         Mementingkan masa
66.         Mempunyai cita-cita
67.         Mendoakan kesejahteraan
68.         Menepati masa
69.         Mengakui kesalahan diri
70.         Menjawab salam
71.           Mengambil tahu
72.          Mengenang budi
73.          Menghargai
74.         Menghargai masa
75.          Mengharumkan nama Negara
76.         Mengikut peraturan
77.          Mengucapkan tahniah
78.          Mengutamakan keselamatan diri
79.         Mengutamakan keselamatan orang lain
80.         Menuntut ilmu
81.           Menumpukan perhatian
82.          Merendah diri
83.          Menyiasat terlebih dahulu
84.         Patuh kepada undang-undang
85.          Murah hati
86.         Perpaduan
87.          Peka terhadap sesuatu isu
88.          Rajin
89.         Persaudaraan
90.         Rasional
91.          Ramah mesra
92.          Saling memahami
93.          Saksama
94.         Sayang
95.         Sedar akan kekurangan diri
96.         Sedar akan kelebihan diri
97.         Sedia memaafkan
98.         Semangat bermasyarakat
99.         Semangat kejiranan
100.       Semangat kesukanan
101.         Semangat patriotik
102.        Simpati
103.        Sopan
104.       Taat kepada ibu bapa
105.        Tabah
106.       Tekun
107.        Teliti
108.        Toleransi
109.       Tolong- menolong
110.         Yakin pada diri
111.          Ziarah-menziarahi

Tiada ulasan:

Catat Ulasan